BYDGOSZCZ JAZZ FESTIVAL - PROGRAM          ARCHIWUM          GALERIA          KONTAKT

 

 

    KUP BILET - SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

 • ELJAZZ, UL. KRĘTA 3,  BYDGOSZCZ  - TU MOŻNA KUPIĆ BILETY  I KARNETY  NA WSZYSTKIE KONCERTY FESTIWALOWE - sprzedaż od 15.09.2020 w godzinach od 16.00 do 19.00, płatność tylko gotówką za odliczoną sumą (nie przyjmujemy płatności kartą).

 • Filharmonia Pomorska - TU MOŻNA KUPIĆ BILET NA KONCERT ODBYWAJĄCY SIĘ W DNIU 04.11.2020 - sprzedaż od 15.09.2020

    KUP BILET - WPŁATA NA KONTO

 • ZRÓB PRZELEW NA KONTO STOWARZYSZENIA: STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE ELJAZZ , UL. KRĘTA 3, 85-117 BYDGOSZCZ
  MULTIBANK NR 24 1140 2017 0000 4202 1304 0025

 • W TREŚCI PRZELEWU PODAJ INFORMACJE:

 • DATA KONCERTU

 • ILOŚĆ BILETÓW

 • DO CENY BILETU NALEŻY DODAĆ KOSZT WYSYŁKI - 10 ZŁ

 • POTWIERDZENIE WPŁATY PRZEŚLIJ NA ADRES MAILOWY:  eljazz.bydgoszcz@gmail.com  

 • BILETY WYSYŁAMY LISTEM POLECONYM EKONOMICZNYM

    KUP BILET ONLINE

  KUP BILET     www.eljazz.sklep.pl - SPRZEDAŻ OD 01.10.2020

NAJPIERW PROSIMY O ZALOGOWANIE W INTERNETOWYM SYSTEMIE SPRZEDAŻY , PO ZALOGOWANIU SYSTEM BEZPOŚREDNIO PRZENOSI DO PŁATNOŚCI PAYU

KONTAKT W SPRAWIE SPRZEDAŻY BILETÓW: TEL: 662152726

    CENY BILETÓW

 

KARNET - 200 ZŁ KARNET NA WSZYSTKIE KONCERTY I IMPREZY TOWARZYSZĄCE DLA 1 OSOBY (oszczędzasz 45 zł)

Karnet dostępny w Eljazz

pojedyncze bilety:

20.10.2020 -Kinoteatr Adia - Sinatra kontra Presley - Eljazz Big  Band i Orkiestra Symfoników Bydgoskich - 60 ZŁ

23.10.2020 - CENTRUM ARTYSTCZNE ELJAZZ - BITWA JAZZOWA : BYDGOSZCZ -KATOWICE: - 40 ZŁ

01.11.2020 - KINO TEATR ADRIA - ZADUSZKI JAZZOWE: POLSKIE IKONY JAZZU: Zbigniew Namysłowski Quintet, Hanna Banaszak  - 60 ZŁ

04.11.2020 - FILHARMONIA POMORSKA  - ŚWIATOWE KONCERTY GWIAZD - Mino Cinelu & Nils Petter Molvaer , Lucy Woodweard Quartet   68 ZŁ i  85 ZŁ

 

Koncert odbędzie się zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi reżimu sanitarnego.

 

Regulamin wstępu na koncerty w realizowane przez Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz dla publiczności w trakcie epidemii COVID-19

1.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa ogranicza się liczebność publiczności na koncertach we wszystkich salach koncertowych  zgodnie z planem eksploatacji Sali Koncertowej. 


2. Dopuszcza się zajmowanie miejsc podwójnych dla następujących osób:
- rodzic z dzieckiem poniżej 13. roku życia; - opiekun z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; - osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 


3.   Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz / organizator zmieni i dostosuje repertuar koncertów uwzględniając zalecenia sanitarne. Koncerty będą się odbywały bez przerwy. 


4. Publiczność zajmuje wykupione miejsca siedzące. Zabrania się zajmowania innego miejsca na Sali. 


5. Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz zapewnia dla publiczności płyny dezynfekcyjne w obszarze wejścia i wyjścia oraz dostęp do bieżącej, ciepłej wody i mydła w toaletach.

6. Do Sal Koncertowych nie mają wstępu osoby chore na COVID-19 lub podlegające kwarantannie. 


7. Przed wejściem do  Sali Koncertowej w wyznaczonych miejscach każdy uczestnik koncertu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, oraz oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. 


8.                    Wejście i przebywanie na terenie Sali Koncertowej możliwe jest z zachowaniem co najmniej 2 metrów odległości między osobami. 


9.                    Każdy uczestnik koncertu zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej lub przyłbicy, zapewnionej we własnym zakresie, przez cały czas (również w czasie koncertu) przebywania na terenie Sali Koncertowej.

10. Osoby oczekujące na wejście do Sali Koncertowej, stojące w kolejce do kas, toalet powinny zachować odpowiedni dystans oraz unikać większych zgromadzeń.

11. Wyjście publiczności z koncertu powinno odbywać się według wskazań bileterów, z uwzględnieniem odpowiedniego marginesu czasowego na bezpieczne przemieszczanie się w celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia się publiczności w przestrzeniach komunikacji wspólnej oraz ciągach komunikacyjnych.

12. Z windy znajdującej się w Filharmonii Narodowej może korzystać jedna osoba. Osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć jeden opiekun.

13. Kasy biletowe w Centrum Artystycznym Eljazz będą czynne w godzinach 14.00 – 19.00.
 Bilety będą również dostępne za pośrednictwem platformy  on-line.

15. Przy zakupie biletów kupujący wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych, oraz że jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19.

16.Do odwołania wstrzymuje się korzystanie z multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.

17. Do odwołania wstrzymuje się możliwość korzystania z szatni.

18.Ze względu na wymogi sanitarne, w Salach Koncertowych nie będzie działała klimatyzacja mechaniczna. Wietrzenie Sali Koncertowej będzie się obywać tylko metodą grawitacyjną.

19. Zakupienie biletu wstępu na koncert odbywający się w ramach oragnizowanych przez Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz wydarzeń jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu przez słuchacza. 


___________________________________________

Plan sali koncertowej FILHARMONII POMORSKIEJ